Bilden ovan är tagen av Joakim Jardenberg.
Hem | Kontakta Ramlösa.se

  • Foto av Jsdo1980 Wikimedia Commons

    Från Ramlösadalen leder den så kallade Filosofiska gången upp på den andra höjden. Du hittar till denna genom att ta dig till den alkaliska källan och gången upp till gatan norrut om parken. Välj att gå in i den något undangömda gången som går rakt in i skogen upp för en liten kulle.

    I gången möter du blandad lövskog som förr dominerades av ekar och därför kallades Ekebacken, men numera har inslaget av bok ökat. Längs gången kan man se flera initialer inristade i träden, då detta var ett populär romantiskt promenadstråk under hälsobrunnens dagar.

    Average Rating: 4.4 out of 5 based on 187 user reviews.

    Ramlösa.se är en ideell och icke-kommersiell hemsida som handlar om Ramlösa i Helsingborg.   Denna sida bygger på Wordpress