Bilden ovan är tagen av Joakim Jardenberg.
Hem | Kontakta Ramlösa.se

Villa Desideria

Villa Desideria uppfördes 1801 åt den friherreliga ätten Trolle. Det är ett korsvirkeshus i en och en halv våning med brunmålad ektimra och gult flammigt tegel i facken. Byggnadens långsidefasader har frontespiser i norr och söder, medan det i gavlarna är placerade sekundära farstukvistar åt öster och väster, tillkoma 1899.

Huvudentrén ligger åt söder och är belägen under en snickrad veranda som tillkom mellan 1873 och 1879. Snickeridetaljer är brunmålade, förutom ballustraden i verandan och fönstren och fodren i farstukvistarna, som är vitmålade. Sitt namn har villan fått från drottning Desideria, Karl XIV Johans hustru, som bodde i villan under sina vistelser på hälsobrunnen. Tidigare kallades huset det ”Gamla Trolleska huset”.[61]

Källa Wikipedia

Ramlösa.se är en ideell och icke-kommersiell hemsida som handlar om Ramlösa i Helsingborg.   Denna sida bygger på Wordpress