Bilden ovan är tagen av Joakim Jardenberg.
Hem | Kontakta Ramlösa.se

Ramlösaparken

Ramlösaparken är en dalgång, bevuxen med lövskog, som sträcker sig en dryg kilometer från västra delen av Ramlösa till centrala delen av Ramlösa. Den ostligaste delen av Ramlösaparken kallas ofta för Brunnsparken, och det är här hälsokällan och alla de berömda husen ligger, samt det stora Brunnshotellet.

Ramlösaparkens träd består till stor del av hästkastanjer, men andra lövträd förekommer också i stora mängder. Hela parken är skyddad som byggnadsminne, precis som husen som ligger ovanför dalen. Ramlösaparken är intressant då den blandar klassisk engelsk parkstil med slingrande stigar och öppna gräsytor med mer strikta planteringar och tuktade häckar nära det Stora Hotellet. Det är det avgjort grönaste området i Ramlösa, men resten av stadsdelens grönska kommer sig av de många villaträdgårdarnas stora träd och buskar.

Ramlösaparken har tre officiella ingångar – en som ligger i östra delen och som leder från Södra Brunnsvägen in till Brunnsallén och alla hus som ligger där. Nästa ligger norr om den första ingången och mynnar även den ut mot Södra Brunnsvägen, fast norrut. Den tredje ingången ligger i västra delen av parken, och den utgörs av grindar som delar av de nyare bostadsområdena från de äldre husen som ligger inne i parken.

Ramlösaparken är en naturlig mötesplats för människor i alla åldrar som bor i Ramlösa med omnejd. Detta medför att parken har en väldigt blandad mix av folk som man kan hitta här. Man kan få se allt från småbarnsföräldrar som har picknick till pensionärer som spelar boule, eller ungdomar som spelar fotboll och vardagsmotionärer i löparspåren. Ramlösaparken är välkänd bland lokalinvånarna som en perfekt plats att träna på, då speciellt löpträning. Kanske är det något att göra med dess gamla stämpel som kurort som får människor att träna här? Mer troligt är det att det är en fantastiskt vacker plats att välja för en joggingtur, men man vet ju aldrig.

Med tanke på att det rör sig mycket ungdomar här på kvällar och nätter, speciellt på helgerna, så kan det vara en god idé att vara försiktig efter mörkrets inbrott. Brottsligheten är ganska låg i området som helhet, men det skadar inte att vara försiktig.

Ramlösa.se är en ideell och icke-kommersiell hemsida som handlar om Ramlösa i Helsingborg.   Denna sida bygger på Wordpress