Bilden ovan är tagen av Joakim Jardenberg.
Hem | Kontakta Ramlösa.se

Järnkällan


Foto av Jesper Olsson

Järnkällan är anledningen till att fenomenet Ramlösa Brunnspark uppstod. Här sipprar det välgörande järnvattnet fram ur sandstenen, fritt för alla sjuka tillresta att dricka av. Självklart kan även du ta en slurk av vattnet, men vi varnar dock för att det är mycket järnrikt och smakar nästan som blod.

De som reste till Ramlösa för att bo på kurorten drack upp till 8 liter av vattnet varje dag för att tillgodogöra sig dess helande effekt. Vattnet innehåller 0,0190 mg järnkarbonat per liter vatten.

Enligt brunnsintendenten Pehr Unge (1796–1810) hade vattnet visat sig verksamt mot följande sjukdomar: äckel och kräkning om morgnarna, förstoppning, kolik, slem och sömnlöshet, cardialgi och halsbränna, väderspänningar, maskar, mjältsjuka, hysteri och konvulsioner samt oordningar i menstruationen, gikt, reumatism, kontrakturer, lidanden i urinvägarna, lamhet och även hudsjukdomar. Han anför också ett par bröstsjukdomar som har blivit hävda av vattnet. (Källa Wikipedia)

Ramlösa.se är en ideell och icke-kommersiell hemsida som handlar om Ramlösa i Helsingborg.   Denna sida bygger på Wordpress